Ara
Close this search box.

Elektrik İşletme ve Bakım

Nazilli Organize Sanayi Bölgesi onaylı sınırları içerisinde 49 yıl süreyle OSB Elektrik Dağıtım faaliyeti göstermek üzere 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 15.04.2009 tarih ve 2064-2 sayılı kararı ile OSB Dağıtım Lisansı almıştır. Bölgemizde elektrik enerji TEİAŞ’ den, 154 / 31,5 kV. ölçülerek topluca satın almakta ve Bölge Müdürlüğü tarafından sanayicilere dağıtılmaktadır. Elektrik şebekesi ve trafo mülkiyeti Organize Sanayi Bölgesine aittir. Elektrik işletmesi ve şebekenin bakım, onarımı Bölge Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.

      Şantiye safhasında katılımcının alçak gerilim şantiye enerji ihtiyacı dağıtım merkezlerinde bulunan 31,5/0,4 kV. dağıtım trafolarından karşılanabilmektedir. Şebekenin işletme ve bakımını 24 saat kesintisiz hizmet veren ekiplerimiz tarafından yapılmaktadır. Katılımcılara verilen elektrik satış birim fiyatları TEDAŞ birim fiyatından çok daha ucuzdur. Katılımcı, enerji ihtiyacı için Nazilli OSB Bölge Müdürlüğüne yaptığı yazılı enerji talebinden sonra elektrik projesini verilen şartlara göre hazırlayıp, Bölge Müdürlüğü ‘ e teslim eder.

      Resmi dairelerde olan tüm işlemler Nazilli OSB tarafından yürütülmektedir. Elektrik satış sözleşmesi Nazilli OSB ile yapılmaktadır. Elektrik faturalarının tahakkuk ve tahsilatı Nazilli OSB tarafından yapılmaktadır. Nazilli OSB’nin Cadde, sokak ve çevre aydınlatması bakım ve işletmesi Bölge Müdürlüğü personeli tarafından yapılmakta, katılımcıya herhangi bir mali yükümlülük getirmemektedir. Hedefimiz Bölgemizde yatırım yapan sanayiciye kesintisiz, kaliteli ve ucuz elektrik enerjisi temin etmektir.